“แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป” คว้ารางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024” ประเภท Rising Star

“แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป” คว้ารางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024” ประเภท Rising Star

นายรณชิต แย้มสอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PHG เข้ารับรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024 ประเภท Rising Star จากนิตยสาร BUSINESS+ ซึ่งได้ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้จัดทำขึ้นเพื่อมอบรางวัลอันเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จในการบริหารองค์กรของผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ซึ่งเป็นประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัล สำหรับรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024” นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่ผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือเทียบเท่าที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และโดดเด่นใน แต่ละอุตสาหกรรม สะท้อนวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำ และความสามารถในการบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2567