IP ต้อนรับสมาคม THAI VI เยี่ยมชมโรงงาน จ.อยุธยา

IP ต้อนรับสมาคม THAI VI เยี่ยมชมโรงงาน จ.อยุธยา

ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP (คนที่ 7 จากซ้าย) ให้การต้อนรับสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (THAI VI) จำนวนกว่า 60 ท่าน เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเวชภัณฑ์มาตรฐานระดับโลก ของโรงงานอินเตอร์ ฟาร์มา ซึ่งตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ เฟส 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่รวมกว่า 20 ไร่ พร้อมรับฟังทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตก้าวกระโดดอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการคิดค้น และนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่าง มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพื่อป้องกันและรักษาโรค อันจะนำไปสู่การช่วยชะลอวัย และมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เมื่อเร็วๆนี้

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2567