กองทรัสต์ “ALLY” ขับเคลื่อนโครงการ Waste Management ดันศูนย์การค้าเป็นสื่อกลาง พร้อมผนึกกำลังกับพันธมิตรชั้นนำ รุกตอบโจทย์ Zero Waste

กองทรัสต์ “ALLY” ขับเคลื่อนโครงการ Waste Management ดันศูนย์การค้าเป็นสื่อกลาง พร้อมผนึกกำลังกับพันธมิตรชั้นนำ รุกตอบโจทย์ Zero Waste

ถือเป็นหนึ่งในกองทรัสต์ฯ ที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล) มาโดยตลอด สำหรับ “กองทรัสต์อัลไล (ALLY)” เพราะไม่ใช่เพียงแค่เดินหน้าทำผลการดำเนินงานสร้างผลกำไรให้เติบโตแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในทุกมิติ ล่าสุดได้ดำเนินโครงการ Waste Management การบริหารจัดการขยะภายในศูนย์การค้าร่วมกับพันธมิตรชั้นนำมากมาย อาทิ โครงการ ‘ไม่เทรวม’ ร่วมกับกรุงเทพมหานครฯ โครงการ ‘Care the Whale ขยะล่องหน’ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Recycoex แพลตฟอร์มของไทยสำหรับรับซื้อและขายขยะรีไซเคิล นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับ SC GRAND เพื่อเป็นสื่อกลางรับรีไซเคิลผ้าสะอาดเก่ากลับมาผลิตใหม่สู่ Sustainable Fashion ที่เป็นมิตรต่อโลก งานนี้ “กวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์” ผู้บริหาร บจ. อัลไล รีท แมนเนจเมนท์ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์อัลไล พร้อมเดินหน้าสนับสนุนทุกโครงการที่ตอบโจทย์ Zero Waste เพื่อเป็นการตระหนักให้เห็นถึงคุณค่าของการนำขยะกลับมาใช้เป็นทรัพยากรหมุนเวียนให้เกิดความคุ้มค่า เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมต่อไป

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2567