TTA จับมือกับ จูทัล โฮลดิ้ง ขยายบริการด้านวิศวกรรมนอกชายฝั่ง

TTA จับมือกับ จูทัล โฮลดิ้ง ขยายบริการด้านวิศวกรรมนอกชายฝั่ง

กรุงเทพฯ, 25 มิถุนายน 2567 – บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ชั้นนำในประเทศไทย มีความยินดีที่จะประกาศการลงนามในข้อตกลงร่วมทุนกับบริษัท ฮ่องกงจูทัล โฮลดิ้ง จำกัด (Jutal) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ จูทัล กรุ๊ป (Jutal Group) ที่ประกอบธุรกิจให้บริการระดับมืออาชีพด้านวิศวกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้างในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและโรงงานต้นแบบวิศวกรรมบนฝั่ง รวมถึงพลังงานหมุนเวียนนอกชายฝั่งและพลังงานสีเขียว และอุตสาหกรรมการต่อเรือ

บริษัทใหม่ที่ร่วมทุนกันในครั้งนี้ ชื่อว่า บริษัท โทรีเซน จูทัล ออฟชอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ทำหน้าที่แสวงหาโอกาสในการให้บริการงานด้านวิศวกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้าง และการติดตั้งวิศกรรมโครงสร้างนอกชายฝั่งสำหรับกลุ่มธุรกิจพลังงาน และธุรกิจแปรรูปปผลิตภัณฑ์เหล็ก ที่กำลังเติบโตในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TTA กล่าวว่า “บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงทุนในธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้างนอกชายฝั่งและธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึ่งเป็นกลยุทธ์การสร้างการเติบโตของพอร์ตธุรกิจในปีนี้ การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เชี่ยวชาญอย่างฮ่องกงจูทัล โฮลดิ้ง ทำให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้าที่เป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติชั้นนำทุกแห่งได้อย่างราบรื่น”

นายเฉา หยุนเฉิง ประธานกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารของบริษัท จูทัล ออฟชอร์ ออยล์ เซอร์วิสเซส จำกัด  กล่าวว่า “ด้วยความสามารถในการก่อสร้างที่แข็งแกร่งในตลาดระดับสากล ทางจูทัล มีความยินดีที่ได้เป็นพันธมิตรกับทาง TTA เพื่อร่วมมือกันเติมเต็มความเชี่ยวชาญและจุดแข็งของแต่ละฝ่าย ให้สามารถส่งมอบบริการที่ครบวงจรแบบบูรณาการแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆ ของโลกได้สำเร็จ”

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2567