PRTR เผยงาน “PEOPLE STRATEGY SUMMIT 2024” ประสบความสำเร็จ ยกทัพกูรูชั้นนำเจาะเทรนด์บริหาร “คน” ในยุค “AI”

PRTR เผยงาน “PEOPLE STRATEGY SUMMIT 2024” ประสบความสำเร็จ ยกทัพกูรูชั้นนำเจาะเทรนด์บริหาร “คน” ในยุค “AI”

นางสาวริศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ PRTR ผู้นำ Total HR solutions เปิดเวทีใหญ่ PEOPLE STRATEGY SUMMIT 2024 ภายใต้ธีม BEYOND AI : BUILDING A FUTURE POWERED BY PEOPLE ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับอย่างคับคั่ง มีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จากองค์กรชั้นนำกว่า 400 ราย โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวกัญภัสสร์ กนกอิศราทรัพย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ในฐานะตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ร่วมเปิดงานให้ข้อมูลเชิงนโยบายของกระทรวงแรงงาน ในการให้ความสำคัญทั้ง 3P คือ Public Private Partnership ครอบคลุมมิติ ภาครัฐ เอกชน และลูกจ้าง ปรับตัวให้ทันกับยุคของ AI

พร้อมยกทัพเหล่ากูรูชั้นนำ และผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย นายศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอสที เทเลมีเดีย โกล บอล ดาต้าเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย), นายภานุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน Head of Work & Rewards, Thailand & Indochina – WTW และ นายอติคุณ เผอิญโชค แมคโดนัลด์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ แบรนด์ Eazy Car ในเครือบริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จํากัด มาร่วมให้ข้อมูลภาพรวม AI ในระดับโลก รวมถึง การเตรียมพร้อมขององค์กรสำหรับอนาคต เชื่อมช่องว่างระหว่างเทคโนโลยีและบุคลากร และการนำ AI Driven Mentorship มาช่วยให้คำปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูลอย่างชาญฉลาดและมืออาชีพ

สำหรับไฮไลท์ในช่วงที่สอง การเสวนาร่วมกันของ นายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด , นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) , นางชุติมา สีบำรุงสาสน์ กรรมการและที่ปรึกษาอิสระ ด้านการพัฒนาองค์กร และความยั่งยืน และ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน โฮสต์รายการ 8 Minute History และ Morning Wealth โดยมี ดาว - อภิสรา เกิดชูชื่น ผู้ดำเนินรายการ มาร่วมแชร์มุมมองการบริหารบุคลากรอย่างมีกลยุทธ์ สามารถนำ AI ไปใช้ในเชิงธุรกิจ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ตอกย้ำ PRTR ผู้นำองค์กรด้านบุคลากรอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 67 ณ Auditorium Hall, True Digital Park

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2567