‘IROYAL’ เปิดฉากโรดโชว์พบนักลงทุนหาดใหญ่ จ.สงขลา เดินหน้าแผนเสนอขาย IPO 58 ล้านหุ้น ตอกย้ำเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของประเทศ

‘IROYAL’ เปิดฉากโรดโชว์พบนักลงทุนหาดใหญ่ จ.สงขลา เดินหน้าแผนเสนอขาย IPO 58 ล้านหุ้น ตอกย้ำเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของประเทศ

นางนาฎนภา ประภัทรโพธิพงศ์ (กลาง) ประธานกรรมการบริษัท นายภณภัทร เมฆาสุวรรณดำรง (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวประภาพรรณ ประภัทรโพธิพงศ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการบริษัท นายนฤดล รัศมี (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ IROYAL พร้อมด้วย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนายชานนทร์ ปิยสุนทร (ซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูล IROYAL ให้กับนักลงทุน (Roadshow) ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นครั้งแรก เพื่อแนะนำข้อมูลทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์สร้างการเติบโต พร้อมตอกย้ำจุดเด่นของธุรกิจผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมเพื่อจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะเฉพาะในระบบการผลิตของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึง งานบริการติดตั้งด้วย การออกแบบ ให้คำปรึกษา และนำเสนอโซลูชั่น เพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และโอกาสการเติบโตของหุ้น IPO น้องใหม่ ในฐานะหนึ่งในบริษัทที่เป็นฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของประเทศ โดยเตรียมแผนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 58 ล้านหุ้น และคาดว่าจะนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในปีนี้

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2567