BCPG ปิดดีลจำหน่ายโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่นทั้งหมดให้บริษัทพลังงานเดนมาร์ก มูลค่ากว่าหมื่นล้าน พร้อมบันทึกกำไรไตรมาส 2 ทันที

BCPG ปิดดีลจำหน่ายโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่นทั้งหมดให้บริษัทพลังงานเดนมาร์ก มูลค่ากว่าหมื่นล้าน พร้อมบันทึกกำไรไตรมาส 2 ทันที

บีซีพีจี รับชำระเงินค่าจำหน่ายกิจการ โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา รวมมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้นกว่าหมื่นล้านบาท เผยเตรียมนำเงินสดไปลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ให้ผลตอบแทนสูง

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงความสำเร็จของการจำหน่ายกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้บรรลุเงื่อนไขตามสัญญาซื้อขายหุ้นและเงินลงทุน ในการจำหน่ายโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ทั้งหมดในญี่ปุ่นรวม 9 โครงการ มูลค่ากิจการ 10,377 ล้านบาท กับกลุ่มบริษัท Obton บริษัทไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่จากเดนมาร์ก โดยบริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าหุ้น ดังกล่าวจากผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว  การจำหน่ายกิจการในครั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบราคาขายกับต้นทุนทางบัญชี คาดว่าจะทำให้มีส่วนต่างกว่า 2,300 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้ในไตรมาสที่ 2 ทันที

ทั้งนี้การจำหน่ายพอร์ตลงทุนในญี่ปุ่นทั้งหมดดังกล่าว เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การบริหารจัดการสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยการ Recycle เงินลงทุน เพื่อนำเงินลงทุนและกำไร ไปพัฒนาโครงการใหม่ๆ ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ตามแผนการเติบโตที่บริษัทฯ ได้วางไว้

อนึ่ง โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย กิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด 9 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 117  เมกะวัตต์ รวมถึงบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) และให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษา (Operation & Maintenance)

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2567