JPARK ร่วมโชว์ศักยภาพ ในงาน mai Forum 2024 ผุดแอปพลิเคชัน “Prompt Park”

JPARK ร่วมโชว์ศักยภาพ ในงาน mai Forum 2024 ผุดแอปพลิเคชัน "Prompt Park"

นายสันติพล เจนวัฒนไพศาล (ที่ จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและทีมงาน บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) “JPARK” ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการที่จอดรถ รับจ้างบริหารพื้นที่จอดรถ ให้คำปรึกษาและรับติดตั้งระบบบริหารที่จอดรถ เข้าร่วมงาน mai Forum 2024 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 8 “Opportunity x Growth โอกาสและการเติบโตทางธุรกิจ” เพื่อให้ข้อมูลนักลงทุน สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจ ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยภายในงานได้รับเสนอชื่อเป็นธุรกิจน้องใหม่ที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ขึ้นบรรยายในรูปแบบของการ Pitching โชว์วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร รวมถึงจุดแข็งของธุรกิจและทิศทางการเติบโตในอนาคต นอกจากนี้ยังได้โชว์นวัตกรรมของบริษัท ได้แก่ แอปพลิเคชัน "Prompt Park" ที่สามารถรวบรวมพื้นที่จอดรถรายย่อยหรือพื้นที่จอดรถริมถนนทั่วไป ให้เข้ามาอยู่ในระบบ Ecosystem ของ JPARK โดยสามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันของบริษัท คาดจะเริ่มเปิดตัวและให้บริการแอปพลิเคชันในช่วงต้นปี 2568 เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และแนวทางการสร้างโอกาสการเติบโตในอนาคต โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2567