บจ.อู้ฟู่ ‘รับปันผล’ กองรีท-อสังหา-อินฟราฯคึกคัก

บจ.อู้ฟู่รับปันผล “กองรีท-อสังหา-อินฟราฯคึกคัก”

ในระหว่างเดือนก.พ.-มี.ค.ของทุกปี จะเป็นช่วงเทศกาลประกาศผลประกอบการและการประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียน เช่นเดียวกับกองทุนอสังหาริมทรัพย์กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และกองรีท จะจ่ายเงินปันผล ซึ่งล่าสุดวานนี้(3ก.พ.2560) มีกองทุนกว่า 9 รายที่ขึ้นเครื่องหมายXD หรือสิทธิ์รับเงินปันผลในงวดปี 2559 ประกอบด้วยกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท(CPNCG) จ่ายเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.2331 บาท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท(CPNRF)จ่ายหุ้นละ 0.293 บาท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท(CRYSTAL)หน่วยละ 0.193 บาท

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล(DIF)หน่วยละ 0.24 บาท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท(ERWPF )หน่วยละ 0.148 บาท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ(POPF)หน่วยละ 0.2795 บาท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค(PPF)หน่วยละ0.1945 บาทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ(SIRIP)หน่วยละ0.145 บาท และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท(TGROWTH)หน่วยละ 0.195 บาท

หากพิจารณาในรูปของอัตราเงินปันผลของแต่กองทุนที่ให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นนั้น พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 5-7%โดยกองทุนไทคอนอินดัสเทรียลโกรท ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงสุดที่ระดับ 7.30%รองลงมา กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลให้ผลตอบแทนจากเงินปันผล 6.64%กองทุนซีพีเอ็นคอมเมอร์เชียล อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 6.3% กองทุนรีเทลโกรทให้ผลตอบแทนจากเงินปันผล 5.85%และกองทุนเอราวัณ โฮเทล โกรทอัตราเงินปันผล 4.90%

ในแต่ละกองทุนจะมีบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนั้นจึงได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผล ทั้งนี้จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)TRUE จะได้รับเงินปันผลจากการถือหน่วยของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล จำนวน 28.11% มูลค่าเงินปันผลรับ 391.87ล้านบาท รองลงมา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)CPN โดยถือหุ้นใหญ่กองทุนซีพีเอ็น คอมเมอร์เชียล โกรท 25%มูลค่าเงินปันผลรับ 24.86ล้านบาท และกองทุนซีพีเอ็นรีเทล โกรท 26.69%มูลค่าเงินปันผล 173.02ล้านบาท บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)TICON ถือหุ้นใหญ่กองทุนไทคอน อินดัสเทรียล โกรท 28.95%มูลค่าเงินปันผลรับ 25.92 ล้านบาท และบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ERW ถือหุ้นใหญ่ในกองทุนเอราวัณ โฮเทล โกรท 20% มูลค่าเงินปันผลรับ 5.21ล้านบาท