SMPC ส่งมอบหุ่นยนต์ดินสอแก่ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ลดภาระงานแพทย์-พยาบาล พัฒนา Robot และ AI ยกระดับงานสาธารณสุข

SMPC ส่งมอบหุ่นยนต์ดินสอแก่ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ลดภาระงานแพทย์-พยาบาล พัฒนา Robot และ AI ยกระดับงานสาธารณสุข

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) หรือ SMPC เดินหน้าต่อยอดกิจกรรมเพื่อสังคม มอบหุ่นยนต์ดินสอ และหุ่นยนต์ดินสอมินิ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ให้กับโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ  นำโดยนางปัทมา เล้าวงษ์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และทีมงานบริษัท ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน  โดยมี  นางสาวณัฐนรี โชควิริยากร (ที่ 6 จากขวา) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล(ฝ่ายการแพทย์)  เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ  เขตหนองแขม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

SMPC มุ่งหวังให้หุ่นยนต์ดินสอและหุ่นยนต์ดินสอมินิ มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน ช่วยแบ่งเบางานของแพทย์และพยาบาล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยตามนโยบาย 30 บาท รักษาได้ทุกที่ โดยประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกของโลกที่ใช้ AI และหุ่นยนต์ในงานสาธารณสุขเต็มรูปแบบ ซึ่งจะส่งเสริม Soft Power ด้าน Robot และ AI ทางการแพทย์ของไทย ถือเป็นก้าวสำคัญที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคสาธารณสุขของไทย ทำให้การเข้าถึงบริการสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2567