STECH เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมสินค้า “ลวดรักษ์โลก” สนับสนุนการใช้ “ปูนคาร์บอนต่ำ” รับเทรนด์โตยั่งยืน

STECH เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมสินค้า “ลวดรักษ์โลก” สนับสนุนการใช้ “ปูนคาร์บอนต่ำ” รับเทรนด์โตยั่งยืน

STECH เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมสินค้าเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้าง ไปสู่เทรนด์รักษ์โลกที่กำลังมาแรง นำร่องสนับสนุน “ลวดรักษ์โลก” มุ่งเน้นใช้ “ปูนคาร์บอนต่ำ” เปลี่ยนเกมธุรกิจสู่ความยั่งยืน หนุนต้นแบบธุรกิจคอนกรีตอัดแรง Sustainability เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทยก้าวสู่ Net Zero Emissions

นายเจษฎ์กรณ์ มงคลศรีสวัสดิ กรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ STECH เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นับว่าเป็นเมกะเทรนด์ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและกำลังได้รับความสนใจมากขึ้น จากความตระหนักรู้ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้บริการตามเวลาที่ลูกค้ากำหนด โดยใช้ระบบบริหารงาน คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ตลอดจนมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

โดย STECH นำร่องผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นรากฐานสำคัญสำหรับงานก่อสร้างทุกชนิด ได้แก่ “ลวดรักษ์โลก” ภายใต้ บริษัท สยามสตีลไวร์ (SSW) ลวดที่ไม่ใช้น้ำกรดในการทำความสะอาด โดยนำนวัตกรรมและองค์ความรู้ มาเพิ่มคุณสมบัติลวดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองความต้องการลูกค้า ด้วยโรงงานผลิตลวดเหล็กที่มีความทันสมัยที่สุดในขณะนี้ ซึ่งโดยปกติโรงงานผลิตลวดเหล็กโดยทั่วไป จะใช้น้ำกรดที่มีความเข้มข้นสูงในการทำความสะอาดลวด แต่โรงงานผลิตลวดเหล็กของ STECH จะไม่ใช้ระบบน้ำกรด แต่จะใช้การทางกลในการดัดลวด (Mechanical Descaling) ซึ่งเป็นโรงงานลวดเหล็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนมีนาคม 67 ที่ผ่านมา

พร้อมกับเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ “ปูนคาร์บอนต่ำ” เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าคอนกรีต ซึ่งถือเป็นงานฐานราก เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในงานโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่มีนโยบายการลงทุนต่อเนื่อง เพื่อขานรับเรื่องการสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ให้องค์กร และเป็นนโยบายหลักที่บริษัทฯ จะเดินหน้าต่อไปในอนาคต

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2567