EMC จับมือ Aree Corp พัฒนาโครงการ Green Connect เมืองต้นแบบพื้นที่สีเขียว มาเลเซีย มูลค่ากว่า 8,900 ล้านบาท

EMC จับมือ Aree Corp พัฒนาโครงการ Green Connect เมืองต้นแบบพื้นที่สีเขียว มาเลเซีย มูลค่ากว่า 8,900 ล้านบาท

บมจ.อีเอ็มซี (EMC) เตรียมรับงานใหม่จากความร่วมมือกับ Aree Corp  ผู้ริเริ่ม โครงการ Green Connect Initiatives ซึ่งเป็นการสร้างเมืองตามแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมือง มะละกา ประเทศมาเลเซีย มูลค่ากว่า 8,900 ล้านบาท  โดยใช้ความเชี่ยวชาญของ EMC เข้ารับงานก่อสร้างโรงพยาบาล และโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง ก่อนต่อยอดไปโครงการอื่นในอนาคต เพื่อเปิดโอกาสรับงานต่างประเทศเพิ่มรายได้เข้ากลุ่มงานก่อสร้าง

ดร.ชาลี จังวิจิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) หรือ EMC เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท อารี คอร์ป จำกัด (Aree Corp) เพื่อดำเนินงาน โครงการ Green Connect Initiatives (GCI) เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย มูลค่าโครงการกว่า  8,900  ล้านบาท โดยทาง  Aree Corp เป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีระยะเวลาการดำเนินการทั้งหมด รวม 5 ปี ในการสร้างเป็นเมืองต้นแบบตามแนวคิดการพัฒนาเมืองสีเขียว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยว รวมถึงการขนส่งในเมืองมะละกา ที่เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของมาเลเซีย ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้ จาก 2.5 ล้านคนในปี 2564 เป็น 8.6 ล้านคนในปี 2566

การดำเนินงานในโครงการ Green Connect Initiatives (GCI) สอดคล้องกับแนวคิดพื้นที่สีเขียว ได้แก่ ระบบรางขนส่ง การท่องเที่ยว และพลังงานสะอาด อาทิ ระบบรถรางสำหรับ การเดินทางสีเขียว, การปรับปรุงระบบการขนส่ง ระบบขนส่งสำหรับรถบัสไฟฟ้า เรือไฟฟ้า เรือโดยสาร ทางทะเลความเร็วสูง และอาคารที่จอดรถพร้อมระบบชาร์จไฟฟ้า, ศูนย์สตาร์ทอัพ, ศูนย์ข้อมูลและเมือง ที่เหมาะสมสำหรับการทำงานในสถานที่พักผ่อน, สถานพยาบาล เช่น ศูนย์สุขภาพ และโรงพยาบาล ตลอดไปจนถึงการจัดการพลังงานและขยะ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ตามเส้นทางรถราง และโครงการ เปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน เป็นต้น

Aree Corp ได้รับสิทธิ์เป็นผู้บริหารโครงการ โดยจะมีการนําพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็น Strategic Partners ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาร่วมในการพัฒนาโครงการ ขณะที่ EMC จะมีส่วนร่วมในการก่อสร้างต่างๆ อาทิ การก่อสร้างโรงพยาบาล และโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง  รวมถึงโครงการอื่นๆที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการนี้ในอนาคต

“เป็นอีกครั้งที่บริษัทชั้นนำในต่างประเทศเล็งเห็นถึงความเชี่ยวชาญของ EMC และไว้วางใจร่วมเซ็น สัญญาให้ร่วมพัฒนาโครงการขนาดใหญ่อย่าง Green Connect Initiatives ซึ่งเป็นโครงการที่ดีเป็นประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนในเมืองมะละกา โดย Aree Corp เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในโครงการ EPC และ Turn Key โครงการอสังหาริมทรัพย์  ระดับ Super Luxury เช่น วิลล่า โรงแรม รีสอร์ท ทำให้เชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าว จะออกแบบและพัฒนาออกมา ตอบโจทย์แนวคิดมากที่สุด ขณะที่ EMC จะใช้ความเชี่ยวชาญอย่างยาวนาน เรื่องการก่อสร้างโรงพยาบาล และโครงสร้างด้านการขนส่งร่วมดำเนินการในโครงการอย่างดีที่สุด รวมถึงโครงการอื่นที่อาจจะเกิดขึ้น ในอนาคตด้วย โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมบริษัทมีให้รายได้ ในส่วนงานก่อสร้างของบริษัท เพิ่มขึ้นในระยะยาว และสร้างโอกาสในการรับงานต่างประเทศได้มากขึ้นด้วย” ดร.ชาลี กล่าว

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2567