ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ TCM ปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น เพิ่มผืนป่า จ. ชัยนาท ในโครงการ Care the Wild

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ TCM ปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น เพิ่มผืนป่า จ. ชัยนาท ในโครงการ Care the Wild

โครงการ Care the Wild  โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัททีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TCM นำโดยปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหาร พนักงาน กว่า 60 คน ร่วมด้วยนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย และพันธมิตรจากกรมป่าไม้ ร่วมปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น เพิ่มผืนป่า 10 ไร่ ในกิจกรรม “ปลูก ปกป้อง” ณ ป่าชุมชนบ้านโศกลึก อ. เนินขาม จ. ชัยนาท โดย TCM ร่วมปลูกต้นไม้ผ่านโครงการ Care the Wild ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

โครงการ Care the Wild แพลตฟอร์มระดมทุนปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมสร้างสมดุลระบบนิเวศจากต้นทาง เพื่อลดภาวะโลกร้อนและเป็นแหล่งอาหารชุมชนอย่างยั่งยืน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2567