กลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิต จัดกิจกรรม Open House – Networking กลุ่มตัวแทนประกัน

กลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิต จัดกิจกรรม Open House – Networking กลุ่มตัวแทนประกัน

กลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิต จัดกิจกรรม Open House - Networking พบปะสังสรรค์กลุ่มตัวแทนประกัน โดยมีนายรณชิต แย้มสอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PHG เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยกิจกรรมนี้จัดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนประกัน ผ่านการโชว์ศักยภาพการรักษาเฉพาะทาง ประกอบด้วยการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โดยนพ.พรพจน์ ประภาอนันตชัย การรักษาผ่าตัดหัวใจแบบเปิด โดยไม่ใช้เครื่องมือ ปอดและหัวใจเทียม (OPCAB) โดยนพ.คุณัช สภาผลเดชา และการให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก โดยพญ.สิริวรรณ ศรีสุวรรณ และภายในงานมีกิจกรรมมากมายให้ตัวแทนประกันร่วมสนุก พร้อมด้วยกิจกรรมบูธต่างๆมากมายภายในงาน

 

วันที่ 01 กรกฎาคม 2567