BBGI ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทบางจาก ขานรับมาตรการภาครัฐ หนุนผู้ประกอบการในห่วงโซ่การผลิตปาล์มน้ำมัน นำไปผลิต B100 จับมือ PCE สนับสนุนราคารับซื้อผลปาล์ม

BBGI ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทบางจาก ขานรับมาตรการภาครัฐ หนุนผู้ประกอบการในห่วงโซ่การผลิตปาล์มน้ำมัน นำไปผลิต B100 จับมือ PCE สนับสนุนราคารับซื้อผลปาล์ม

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทบางจากในการขานรับมาตรการภาครัฐแก้ปัญหาราคาปาล์ม ยืนยันการที่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศรับซื้อน้ำมันไบโอดีเซล B100 ตามราคาที่ภาครัฐกำหนดผ่านทาง BBGI หนุนผู้ประกอบการในห่วงโซ่การผลิตได้รับราคาอย่างเป็นธรรม พร้อมจับมือ เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ (PCE) นำร่องการสนับสนุนการรับซื้อผลปาล์มคุณภาพดีจากเกษตรกรในราคา 5.50 บาทต่อกิโลกรัม จำนวน 20,000 ตัน เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบผลิตเป็นไบโอดีเซลพรีเมี่ยม เริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค. นี้

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI ผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรายใหญ่ของประเทศ เปิดเผยว่า จากกรณีราคาผลปาล์มน้ำมันปรับลดลง โดยภาครัฐได้หาแนวทางแก้ไขและปรับราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันสูงขึ้น BBGI พร้อมสนับสนุนภาครัฐ โดยจะร่วมกับบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PCE ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจน้ำมันปาล์มครบวงจร นำร่องรับซื้อผลปาล์มพรีเมี่ยมคุณภาพดีจากเกษตรกรในราคา 5.50 บาทต่อกิโลกรัม จำนวน 20,000 ตัน เพื่อนำมาสกัดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) โดยมีบริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกของ PCE ดำเนินการ โดยผลปาล์มพรีเมี่ยมที่ซื้อมา จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ ส่งให้ BBGI ผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูงต่อไป โดยมีบางจากฯ  หนึ่งในผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7  เป็นผู้รับซื้อน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ตามราคาที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กำหนด

การดำเนินการของบางจากฯ และ BBGI เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและสนับสนุนผู้ประกอบการในห่วงโซ่การผลิตในขั้นต่างๆ ตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตปาล์มน้ำมัน ผู้สกัดน้ำมันปาล์มดิบ จนถึงผู้ผลิต B100 ให้ผู้ประกอบการได้รับราคาอย่างเป็นธรรม และยังเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

วันที่ 01 กรกฎาคม 2567