VIH มั่นใจปี 2567 รายได้เติบโตต่อเนื่อง เผยแผนธุรกิจในงาน “Analyst Meeting”

VIH มั่นใจปี 2567 รายได้เติบโตต่อเนื่อง เผยแผนธุรกิจในงาน "Analyst Meeting"

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ VIH ได้จัดงาน "Analyst Meeting" เพื่อนำเสนอแผนธุรกิจและแนวโน้มผลประกอบการในปี 2567 โดยผู้บริหารแสดงความมั่นใจว่ารายได้ในปีนี้จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน VIH (ท่านที่ 2 จากขวา) ให้ข้อมูลปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตในปีนี้มาจากกลยุทธ์การรักษาโรคที่มีความซับซ้อน ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าการให้บริการและรักษาอัตรากำไรสุทธิให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ นอกจากนี้ การเปิดศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางใหม่ เช่น ศูนย์รักษาโรคทางจอประสาทตา และการขยายศักยภาพศูนย์โรคหัวใจ จะช่วยขยายฐานผู้ป่วยและเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทนอกจากนี้ VIH ยังมีแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ขนาด 200 เตียง ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์และรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ภายในงานดังกล่าว นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ท่านที่ 3 จากขวา) และ ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ กรรมการบริษัท (ท่านที่ 4 จากขวา) ได้ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามจากนักวิเคราะห์

 

วันที่ 02 กรกฎาคม 2567