DOD ผนึก วว. – พรีซิชั่น เอ็กซ์ เซ็น MOU ลุยโพรไบโอติก จ่อยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ-อาหาร การแพทย์และสุขภาพ สู่ตลาดโลก

DOD ผนึก วว. - พรีซิชั่น เอ็กซ์ เซ็น MOU ลุยโพรไบโอติก จ่อยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ-อาหาร การแพทย์และสุขภาพ สู่ตลาดโลก

กรุงเทพฯ - บมจ. ดีโอดี ไบโอเทค หรือ “DOD” ผนึก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ บริษัท พรีซิชั่น เอ็กซ์ จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้ศักยภาพ ด้านห้องปฏิบัติการ โรงงานสารสกัด โรงงานนำทาง และโครงสร้างพื้นฐานระบบการผลิต ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ อาหาร การแพทย์และสุขภาพ จ่อลุยโพรไบโอติกเป็นผลิตภัณฑ์แรก 

นายต่อลาภ ไชยเชาวน์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้ศักยภาพ ด้านห้องปฏิบัติการ โรงงานสารสกัด โรงงานนำทาง และโครงสร้างพื้นฐานระบบการผลิต ในการผลักดันผลงานวิจัยของ วว. ให้เป็นสินค้าสู่ตลาดโลก รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างและบริหารธุรกิจนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้แข่งขันได้ในเวทีสากล ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ พรีซิชั่น เอ็กซ์

ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร ด้านการแพทย์และสุขภาพ ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยจะเริ่มต้นในการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์โพรไบโอติก เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้บริโภค พร้อมทั้งร่วมผลักดันให้เกิดการบูรณาการส่งเสริมศักยภาพ กระบวนการผลิต และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินธุรกิจ BCG ของไทย ให้มีความยั่งยืนและแข่งขันได้ในระดับโลก และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร การแพทย์และสุขภาพ

ทั้งนี้ DOD มีจุดแข็งและความพร้อมด้านโรงงานการผลิตที่ทันสมัยและผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล พร้อมด้วยทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ที่ค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาสารสกัดพืชสมุนไพร ซึ่งตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านความเชี่ยวชาญการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยสารสกัดจากธรรมชาติแบบ One Stop Service Solution ดังนั้น เชื่อว่าการร่วมมือทั้ง 3 ฝ่ายในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการ Strategic Partner ร่วมกันแล้ว ยังช่วยต่อยอดธุรกิจและผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร การแพทย์และสุขภาพ เพื่อยกระดับสินค้าและบริการที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

 

วันที่ 04 กรกฎาคม 2567