บีพีเอส (BPS) ธุรกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืน

บีพีเอส (BPS) ธุรกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืน

จากสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน นายสุรพงษ์ สาเรชพันธุ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ BPS จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเร่งแก้ไขปัญหาโลกร้อน รวมถึงการสร้างนวัตกรรมพลังงานสะอาดให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ในราคาที่จับต้องได้ และมีประสิทธิภาพที่ดีในการในใช้งาน บริษัทฯ มีความุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าและเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน

โดยบริษัทฯ มีการปรับตัวและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้มีความสอดคล้องตามนโยบาย เพื่อร่วมผลักดันให้บรรลุเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มต้นจากภายในสู่ภายนอก มีการลงนามข้อตกลงร่วมกับ Partner มากมายเพื่อตอบสนองการอยู่อาศัยแบบครบวงจร ในเรื่องของ Green Home Solution ประกอบไปด้วย Green Home Energy, Green Home Technology, Green Home Architecture และ Green Loan

นอกจากนี้บริษัทฯ มีความมุ่งหวังในการตอบโจทย์ความเป็นอยู่ของลูกบ้าน ตามสโลแกน Smart Living, Smart Green วัตถุประสงค์หลักในครั้งนี้ คือ ลูกบ้าน ได้รับสินค้าในราคาที่จับต้องได้ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงได้รับมาตราฐานการผลิตและการติดตั้ง และการร่วมมือกันในครั้งนี้เกิดจากวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่าด้วยเรื่อง " Smart Technology for better life today."

  • Green Home Technology คือ การนำอุปกรณ์ที่สามารถส่งสัญญานผ่านอินเทอร์เน็ตได้ มาทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน ทำให้เราสามารถควบคุมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงระบบความปลอดภัยต่างๆ ภายในบ้านได้ โดยสามารถควบคุมหรือสั่งการได้จากภายในบ้านและภายนอกบ้าน ด้วยการใช้เสียงหรือการใช้สมาร์ตโฟนสั่งการ ช่วยให้บ้านของเราปลอดภัยมากขึ้น แม้ในวันที่ไม่อยู่บ้านนานๆ ก็ยังสามารถดูแลและตรวจสอบบ้านได้เสมอ
  • Green Home Energy แนวคิดนี้เกิดขึ้นจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ธรรมชาติของครัวเรือน ที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน รวมถึงการใช้พลังงานธรรมชาติที่ใกล้หมดไปทำให้เกิดบ้านพลังงานทดแทน ที่ช่วยลดการปล่อยของเสียสู่ธรรมชาติและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่กระแสการลดโลกร้อนกำลังมากขึ้นทุกปี บ้านก็เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่ถูกออกแบบให้ช่วยลดการปล่อยมลพิษออกสู่ธรรมชาติเช่นกัน ด้วยการสร้างนวัตกรรมบ้านที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนจากธรรมชาติไว้ใช้เอง ทำให้ได้พลังงานสะอาดที่ไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถนำพลังงานนี้มาใช้ขับเคลื่อนระบบต่างๆ ในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • Green Home Architecture บริการที่ออกแบบโดยคำนึงถึงอนาคตในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผ่านการำธรรมชาติมาปรับใช้ในงานออกแบบ ทั้งการนำพลังงานธรรมชาติมาช่วยในการประหยัดพลังงาน หรือการนำวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในงานออกแบบ
  • Green Loan บริการสินเชื่อนวัตกรรมสีเขียว ที่มุ่งเน้นในการสนับสนุนลูกค้า ที่มีเป้าหมายในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หันมาใช้นวัตกรรมพลังงานสะะอาด ได้แก่
  1. Green Renovate สินเชื่อเพื่อการปรับปรุงที่อยู่อาศัย โดยเปลี่ยนมาใช้งานระะบบพลังงานสะอาดหรือพลังงานสีเขียว เพื่อช่วยลดผลกระทบในเรื่องของพลังงานต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  2. Green Refinance สินเชื่อเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และมีความสนใจในการเปลี่ยนมาใช้ระบบพลังงานสะอาดหรือพลังงานสีเขียว

  3. Green Reseller สินเชื่อเพื่อ ลูกค้าที่ต้องการขาย อสังหาของตนเอง BPS มี Broker เป็น Partner ในการดำเนินการให้ลูกค้าได้อย่างครบวงจร

 

วันที่ 04 กรกฎาคม 2567