“PCE” รับไม้ต่อรัฐบาล ช่วยวิกฤตราคาปาล์ม

“PCE” รับไม้ต่อรัฐบาล ช่วยวิกฤตราคาปาล์ม

“PCE” จับมือพันธมิตรผู้ผลิตไบโอดีเซล พร้อมหนุนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ ช่วยเหลือเกษตรกรฝ่าวิกฤต เตรียมรับซื้อปาล์มราคาพรีเมียม 5.50 บาท 

นายประกิต ประสิทธิศุภผล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PCE เปิดเผยว่า ตามที่ภาครัฐมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำ ทาง PCE ในฐานะผู้นำธุรกิจปาล์มครบวงจร ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม โดยมีการเร่งประสานและหารือร่วมกับพันธมิตร ผู้ค้า และผู้ผลิตไบโอดีเซลเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่ง PCE และพันธมิตรพร้อมที่จะให้การสนับสนุนภาครัฐในการสนับสนุนราคารับซื้อผลปาล์ม โดยการให้บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด รับซื้อผลปาล์มพรีเมี่ยมคุณภาพดีในราคายุติธรรมจากเกษตรกรเพื่อผลิตเป็นไปโอดีเซลพรีเมียม

“PCE ในฐานะผู้ผลิตไบโอดีเซล ขอเป็นร่วมส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งถือเป็นห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญในธุรกิจน้ำมันปาล์ม และพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายต่างๆของภาครัฐให้เกษตรสามารถผ่าพ้นวิกฤตราคาปาล์มตกต่ำในครั้งนี้ไปด้วยกันได้”

ล่าสุด PCE ได้จับมือกับ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) BBGI เตรียมรับซื้อผลปาล์มในราคา 5.50 บาท จำนวน 20,000 ตัน เพื่อนำมาผลิตเป็นไบโอดีเซลพรีเมียม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด (NBD) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย น้ำมันไบโอดีเซล น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ และน้ำมันพืชสำหรับการบริโภค ภายใต้ตราสินค้า “รินทิพย์” โดยมีถังเก็บน้ำมันปาล์มและน้ำมัน B100 ทั้งหมด 76 แทงค์สามารถจัดเก็บได้ปริมาณ 100,000 ตัน

 

วันที่ 04 กรกฎาคม 2567