Orbix Tech ร่วมมือ TPCX เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีใหม่บน Blockchain ตอกย้ำการยกระดับภาคธุรกิจแบบครบวงจร

Orbix Tech ร่วมมือ TPCX เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีใหม่บน Blockchain ตอกย้ำการยกระดับภาคธุรกิจแบบครบวงจร

เมื่อเร็วๆนี้ นายญาณวิทย์ รักษ์ศรี (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออร์บิกซ์ เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด (Orbix Tech) และ นายธวัชชัย ตั้งวรกิจถาวร (ที่ 2 ซ้าย) กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอกซ์ จำกัด (TPCX) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นประโยชน์ได้ในอนาคตและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

นายญาณวิทย์ รักษ์ศรี กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า "การลงนามครั้งนี้เป็นการร่วมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ที่จะช่วยสร้างความความมั่นใจในการจัดการข้อมูลที่โปร่งใส ปลอดภัย เพื่อต่อยอดภาคธุรกิจ รวมถึงระบบและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

ความร่วมมือนี้ยังตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Orbix Tech ในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินของประเทศที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ และพันธมิตร ในภาคธุรกิจเศรษฐกิจด้านต่างๆ รวมถึงสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้าผ่านการใช้เทคโนโลยีบนบล็อกเชนภาคธุรกิจอย่างแพร่หลาย

 

วันที่ 04 กรกฎาคม 2567