ทีมกรุ๊ป มอบโอกาสทางการศึกษา ผ่านกิจกรรมมอบทุน

ทีมกรุ๊ป มอบโอกาสทางการศึกษา ผ่านกิจกรรมมอบทุน

ทีมกรุ๊ป ร่วมกับ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ มอบทุนการศึกษา แก่โรงเรียนที่ทีมกรุ๊ปให้การอุปถัมภ์ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครนายก และจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 13 โรงเรียน มูลค่า 347,000 บาท

คุณอำนาจ พรหมสูตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทีมกรุ๊ป และรองประธานกรรมการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ และ ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาไปมอบทุนให้แก่โรงเรียนและนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวม 13 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวิชาวดี โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนวัดเขามโน โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรต และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าพระเจริญพรต จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนวัดท่าด่าน โรงเรียนวัดท่าชัย โรงเรียนวัดหุบเมย โรงเรียนวัดวังยายฉิม จังหวัดนครนายก และโรงเรียนสันมหาพนวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่บริษัทและมูลนิธิให้การอุปถัมภ์มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2550 เพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป กล่าวว่า การมอบทุนในครั้งนี้ เพื่อตอกย้ำปณิธานของทีมกรุ๊ปฯ ในการเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม และมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมสนับสนุนชุมชนโดยรอบพื้นที่อาคารทีม และโครงการที่บริษัทได้เข้าไปทำงาน โดยในปี 2550 บริษัทจึงร่วมกับชุมชนในพื้นที่โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก จัดให้มีการศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วม (PRA : Participatory Rapid Appraisal) เพื่อหาความต้องการของชุมชน จึงได้สรุปผลความต้องการและจัดทำแผนงานในการสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในจังหวัดนครนายก 4 โรงเรียน รวมถึงให้การสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพื้นที่โดยรอบอาคารทีม โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ และโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษา ผ่านกิจกรรมมอบทุนให้โรงเรียนและนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มากขึ้น

 

วันที่ 05 กรกฎาคม 2567