APCO นำทีมไนจีเรียพบสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดมิติใหม่ด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากพืชไทย 5 ชนิด

APCO นำทีมไนจีเรียพบสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดมิติใหม่ด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากพืชไทย 5 ชนิด

ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย คณะนักธุรกิจจากไนจีเรีย นำโดย Chief Dr. Mujidat Folasade Tinubu OJO บุตรีของท่านประธานาธิบดี Bola Ahmed แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ได้มาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงาน Business Meeting 2024 การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าและความสามัคคีระหว่างสองประเทศ

จากการมาเยือนในครั้งนี้ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO โดย ศ. ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา นักวิทยาศาสตร์ไทยผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์ ByeByeHIV นวัตกรรมแรกของโลกที่ช่วยบำบัดและดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ได้ประสบความสำเร็จในการทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ ByeByeHIV จำนวน 1 ล้านขวด ในปีแรก และต่อเนื่อง 5 ปี รวมทั้งสิ้น 5 ล้านขวด มูลค่าในประเทศไทยรวม 5,350 ล้านบาท ให้กับบริษัท อาเมสซี่ แอฟริกา เวิลด์ จำกัด ซึ่งจะนำไปใช้ในการบำบัดผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ในสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย และภูมิภาคแอฟริกา โดย Chief Dr. Mujidat Folasade Tinubu OJO ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

นับเป็นครั้งแรกของนวัตกรรมไทยสู่ตลาดแอฟริกาและไนจีเรีย ซึ่งเป็นมิติใหม่ทางการค้าและเป็นโอกาสสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะนักธุรกิจจากไนจีเรียจึงได้เข้าพบสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหาช่องทางเปิดตลาดสินค้า ทั้งในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของไทย อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งทอ อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์ข้าว โดยมี นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายญาณพล ลิมปนะโชคชัย ประธานสภาธุรกิจไทย–แอฟริกาใต้ พร้อมทั้งคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม นายกกิตติมศักดิ์ผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กรรมการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) ได้นำผลิตภัณฑ์หลากหลายเกี่ยวกับข้าวมานำเสนอ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักธุรกิจไนจีเรีย เป็นอย่างมาก เนื่องจากประชากรร้อยละ 60 ของไนจีเรียทำงานอยู่ในภาคการเกษตรมีพื้นที่ทำกินที่ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีผลผลิตได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ และไนจีเรียเป็นตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของไทย  (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ)

นอกจากนี้ ยังได้รับการต้อนรับจาก นางโสภี สงวนดีกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งนำคณะนักธุรกิจไนจีเรียเข้าเยี่ยมชมวังบางขุนพรหม โดยได้รับความสนใจและชื่นชมในความสวยงามของวังที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานแสดงถึงความเจริญทางด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยในอดีต

ผลิตภัณฑ์ ByeByeHIV เป็นนวัตกรรมแรกของโลกโดยนักวิทยาศาสตร์ไทย ที่ค้นพบจากการนำสารสกัดพืชไทย 5 ชนิด ได้แก่ มังคุด, งาดำ, ถั่วเหลือง, ฝรั่ง และบัวบก ซึ่งการส่งออก ByeByeHIV นวัตกรรมแห่งชาติไทยสู่ตลาดแอฟริกาในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยส่งเสริมการปลูกพืชให้เกษตรกรไทยได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำวัตถุดิบมาผลิตเพื่อการส่งออก นับว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตรและสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สูงขึ้นได้ต่อไป

 

วันที่ 05 กรกฎาคม 2567