ก.ล.ต. อนุมัติแบบไฟลิ่ง เตรียมขายหุ้นกู้ฯ AFIVE มูลค่ารวมไม่เกิน 500 ล้านบาท ชูดอกเบี้ย 7.25% ขายนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ จองซื้อ 30 ก.ค. – 1 ส.ค. นี้

ก.ล.ต. อนุมัติแบบไฟลิ่ง เตรียมขายหุ้นกู้ฯ AFIVE มูลค่ารวมไม่เกิน 500 ล้านบาท ชูดอกเบี้ย 7.25% ขายนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ จองซื้อ 30 ก.ค. - 1 ส.ค. นี้

ก.ล.ต. อนุมัติแบบไฟลิ่ง บมจ. แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป หรือ A5 เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ “AFIVE” ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ  ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยระดับ 7.25% จ่ายทุก 3 เดือน มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 500 ล้านบาท เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดเสนอขายวันที่ 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 2567 เพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุน เสริมสภาพคล่องทางการเงิน รองรับการขยายโครงการใหม่ สร้างการเติบโตตามแผนที่วางไว้

นางสาวณิชาอรณ์ ตรีทิพย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี และการเงิน บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5 เปิดเผยว่าปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลหรือไฟลิ่งการเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัทแอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หุ้นกู้ “AFIVE” ครั้งที่ 1/2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ “AFIVE” ครั้งที่ 1/2567  อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยจะจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เตรียมเสนอขายระหว่างวันที่ 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 2567  จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และ ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ซึ่งจัดจำหน่ายโดย 6 บริษัทผู้จัดจำหน่าย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, และบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5 กล่าวเสริมว่า บริษัทมีจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย โดยเน้นพัฒนาโครงการประเภทแนวราบลักชัวรีเป็นหลัก ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าเรียลดีมานด์มาโดยตลอด จึงเดินหน้าพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นพัฒนาที่อยู่อาศัยบนทำเลศักยภาพ โซนกรุงเทพฯ ตะวันออก-ตก ด้วยจุดเด่นดีไซน์ที่แตกต่าง พื้นที่ใช้สอยคุ้มค่า วัสดุก่อสร้าง-ตกแต่งที่มีมาตรฐาน รวมถึงบรรยากาศภายนอกที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ สร้างสุนทรียภาพของการอยู่อาศัย ตอบโจทย์กลุ่ม Niche Market ที่มีไลฟ์สไตล์และความสนใจชัดเจน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ ผ่านการวิจัยศึกษาตลาดและพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังคงมองหาโอกาสขยายโครงการไปในทำเลที่มีศักยภาพสูง เพื่อพัฒนาโครงการใหม่เพิ่มเติมในอนาคต เพื่อสร้างโอกาสทางการขายผลักดันให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ “มั่นใจว่าการออกเสนอขาย หุ้นกู้ AFIVE ครั้งที่ 1/2567 จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน สำหรับวัตถุประสงค์การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิมที่กำลังจะครบกำหนด และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน รองรับการขยายโครงการใหม่ สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง” นายศุภโชค กล่าว

 

 

วันที่ 08 กรกฎาคม 2567