“กาแฟพันธุ์ไทย” และ “คอฟฟี่ เวิลด์” ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ยกระดับการดำเนินงาน มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero

“กาแฟพันธุ์ไทย” และ “คอฟฟี่ เวิลด์” ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ยกระดับการดำเนินงาน มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero

นายโกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ (กลาง) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในงาน “ประกาศเจตนารมณ์ ยกระดับการดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมาย Thailand Net Zero 2065” เนื่องในวันปลอดถุงพลาสติกสากล ร่วมกับผู้ประกอบการร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายภาคเอกชนจำนวน 45 หน่วยงาน โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ พร้อมส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช (ที่ จากขวาอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม นายอนันต์ รัตนมั่นคง (ที่ จากขวา) Vice President Food & Beverage Services Group บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด นายศุภฤกษ์ คงประดิษฐ์ (ขวาสุด) Head of Safety บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน จัดขึ้น ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

 

วันที่ 08 กรกฎาคม 2567