PHG ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลธุรกิจแก่นักลงทุน

PHG ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลธุรกิจแก่นักลงทุน

นายแพทย์กฤชรัตน์ ตระกูลช่าง รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแพทย์รังสิตพร้อมด้วย นายโชคชวาล ยังถาวรตระกูล รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และ นางสาวจุฑาบงกช  แย้มสอาด ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PHG ร่วมให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการโรงพยาบาล พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักลงทุน ณ กลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

 

วันที่ 08 กรกฎาคม 2567