“สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ (STI)” คว้าที่ปรึกษาคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ฯ มูลค่ากว่า 25 ล้านบาท ตอกย้ำสเปเชียลลิสกลุ่มงานโรงพยาบาล

“สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ (STI)” คว้าที่ปรึกษาคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ฯ มูลค่ากว่า 25 ล้านบาท ตอกย้ำสเปเชียลลิสกลุ่มงานโรงพยาบาล

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำในกลุ่มธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร นำโดย นายสิงห์ มิตรตระกูลกิจ ผู้อำนวยการอาวุโส STI (ที่5 จากซ้าย) ร่วมลงนามกับ  ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ (ที่5 จากขวา) ในโอกาสที่ STI ได้รับความไว้วางใจให้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และศูนย์รังสีรักษา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก เพื่อสนับสนุนการบริการและรองรับการขยายตัวของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น โดยลงนามเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา

สำหรับโครงการดังกล่าว มีแผนก่อสร้างบริเวณพื้นที่ด้านหลังโรงพยาบาลฯ เป็นอาคารสูง 6 ชั้น พื้นที่โครงการ 13,604 ตารางเมตร มีมูลค่าโครงการประมาณ 424 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของมูลค่าควบคุมงานอยู่ที่ 25 ล้านบาท  สนับสนุนงานในมือ STI ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี อาคารศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ฯ เป็นอาคารที่มีลักษณะเฉพาะทางและมีความซับซ้อนสูง อาทิ ห้องฉายแสง ห้องใส่แร่ ห้องปฏิบัติการเตรียมสารกัมมันตภาพรังสี ห้องผสมยาเคมีบำบัด เป็นต้น ซึ่งจะเป็นห้องการรักษาที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษเฉพาะทาง รวมไปถึงการออกแบบระบบปรับอากาศ ระบบกรองอากาศ  และระบายอากาศ รวมถึง การบำบัดน้ำที่ปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ จึงต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเทคนิคพิเศษ

โดย STI มีทีมวิศวกรที่มีศักยภาพ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สะท้อนจากผลงานที่ผ่านมา ได้รับความไว้วางใจให้ควบคุมงานก่อสร้างให้กลุ่มโรงพยาบาลชั้นนำทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  รวมทั้ง การบริหารจัดการเพื่อความสำเร็จของโครงการในทุกมิติ ทั้งในด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึง ให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

วันที่ 08 กรกฎาคม 2567