อินโดรามา เวนเจอร์ส เปิดค่ายเยาวชนต้นแบบบริหารจัดการพลาสติก PET

อินโดรามา เวนเจอร์ส เปิดค่ายเยาวชนต้นแบบบริหารจัดการพลาสติก PET

กรุงเทพฯ กรกฎาคม 2567 -  อินโดรามา เวนเจอร์ส ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดค่ายเยาวชนต้นแบบบริหารจัดการพลาสติก PET อย่างยั่งยืน (PET Youth Camp) นำคณะครู และนักเรียน จำนวน 60 คน จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง ร่วมกิจกรรมสานพลังผู้นำรุ่นเยาว์จัดการพลาสติก PET และให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะ และประเภทของพลาสติกในชีวิตประจำวัน รวมถึงเรียนรู้นวัตกรรมการรีไซเคิลเพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกทั่วโลก และทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในโรงเรียนและชุมชนของตนได้ พร้อมนำเยาวชนลงพื้นที่เรียนรู้ในสถานที่จัดการขยะรีไซเคิล ณ สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ เพื่อทำกิจกรรม ข.ขวด (PET) ไปไหน เรียนรู้ประโยชน์และวิธีการคัดแยกขยะเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยค่ายเยาวชนต้นแบบบริหารจัดการพลาสติก PET อย่างยั่งยืน เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ปี โดยมีเป้าหมายขยายผลไปยัง 337 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และตั้งเป้าให้ความรู้แก่นักเรียน 40,000 คน ภายในปี 2568

บุคคลในภาพ (จากขวา)

  1. นางสาวนวีนสุดา กระบวนรัตน์ รองประธานร่วมฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (ที่ 10 จากขวา)
  2. ดร.บุษราคัม ศรีจันทร์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนรู้ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (ที่ 11 จากขวา)
  3. ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด (ที่ 9 จากขวา)