SA มาตามนัด! ชำระหุ้นกู้ มูลค่า 194.12 ลบ. การันตีจ่ายครบ-ตรงเวลาทุกรุ่น มั่นใจเป้าหมายรายได้ปีนี้แตะระดับ 5-7 พันลบ.

SA มาตามนัด! ชำระหุ้นกู้ มูลค่า 194.12 ลบ. การันตีจ่ายครบ-ตรงเวลาทุกรุ่น มั่นใจเป้าหมายรายได้ปีนี้แตะระดับ 5-7 พันลบ.

บมจ.ไซมิส แอสเสท (SA) นำเงินสดชำระหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี (SASST247A) พร้อมดอกเบี้ยรวมประมาณ 194.12 ล้านบาท ตามกำหนดครบกำหนดไถ่ถอน สะท้อนสถานะการเงินแข็งแกร่ง ด้านผู้บริหาร "รีย์ฐิตา อักษรจิรารัตน์" ระบุหุ้นกู้ทุกรุ่นได้ดำเนินการชำระดอกเบี้ยและไถ่ถอนครบตรงกำหนดทุกงวด และนำเงินที่ได้ไปใช้ตามแผนงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ พร้อมตั้งเป้าหมายรายได้ปีนี้ 5,000 - 7,000 ล้านบาท

นางสาวรีย์ฐิตา อักษรจิรารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “Asset of Life สร้างกำไรให้กับทุกการใช้ชีวิต” เปิดเผยว่า บริษัทฯ ดำเนินการชำระหุ้นกู้ที่ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2565  ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี (SASST247A) ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.8% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 จำนวน 183.3  ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดรวมมูลค่าประมาณ 194.12 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว

"บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งโดยจัดสรรอย่างเหมาะสมกับแผนการดำเนินธุรกิจ จึงไม่เน้นการขายจำนวนมากและบริหารจัดการทางการเงินด้วยความละเอียดรอบคอบ พร้อมให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ทุกราย ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จ่ายดอกเบี้ยและคืนเงินหุ้นกู้ครบตามกำหนด โดยล่าสุดได้จ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด 1 รุ่น คือ SASST247A เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเงินทุนที่บริษัทฯ ได้รับจากการระดมทุนทุกครั้ง ได้ถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องและโปร่งใส เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาโครงการต่าง ๆ ตามแผนธุรกิจที่วางไว้” นางสาวรีย์ฐิตา กล่าว

สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินธุรกิจในปี 2567 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถเติบโตต่อเนื่องจากปี 2566 โดยตั้งเป้าหมายรายได้อยู่ที่ระดับ 5,000 - 7,000 ล้านบาท เนื่องจากมีแผนการทยอยโอนโครงการ Landmark At MRTA Station ต่อเนื่องจากปีก่อน ประกอบกับมียอดขายที่รอการโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) อยู่ประมาณ 7,000 ล้านบาท ทยอยรับรู้ภายในปีนี้ประมาณ 68% อีกทั้งมีแนวโน้มการรับรู้รายได้ธุรกิจบริการเพิ่มขึ้นจากการเปิดตัวโรงแรม Tribe Bangkok Sukhumvit 39 ซึ่งเป็นโรงแรมแบรนด์ Tribe แห่งแรกในประเทศไทย จึงเป็นปัจจัยที่สนับสนุนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างโดดเด่น

 

วันที่ 09 กรกฎาคม 2567