PIMO-ไพโม่ สุดปัง! เติบโตต่อเนื่อง

PIMO-ไพโม่ สุดปัง! เติบโตต่อเนื่อง

บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์ (PIMO-ไพโม่) ผู้ประกอบธุรกิจหลักผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ,มอเตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป,เครื่องสูบน้ำ ปั๊มหอยโข่ง มอเตอร์สำหรับสระว่ายน้ำ มอเตอร์สำหรับปั๊มบ้าน สุดปัง! หลังรับ  ออเดอร์จากลูกค้ารายใหม่ที่มีฐานลูกค้าอยู่ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ส่วนผู้บริหารคนรุ่นใหม่วิสัยทัศน์ไกล “ปภัสร์ อิทธิโรจนกุล” พร้อมลุยโครงการผลิตม่านอากาศให้กับลูกค้าในตะวันออกกลาง เพื่อผลักดันธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง...ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ฟังแบบนี้แล้วน่าจะชื่นใจ!!

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567