NITMX ยกระดับโครงการเพื่อสังคม ‘เพาะ’ ‘รักษ์’ ป่า สนับสนุนการปลูกป่ายั่งยืน

NITMX ยกระดับโครงการเพื่อสังคม ‘เพาะ’ ‘รักษ์’ ป่า สนับสนุนการปลูกป่ายั่งยืน

วันที่ 5 กรกฏาคม 2567 บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด หรือ NITMX ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบการชำระเงินและการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ย้ำความสำคัญของ Net Zero โดยการจัดกิจกรรม CSR สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมผลักดันการปลูกป่ายั่งยืน  และเข้าร่วมเป็น “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” ที่ดำเนินงานโดยกรมป่าไม้ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect”  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

National ITMX ได้วางเป้าหมายการพัฒนา Electronic Payment และ Digital Infrastructure ให้ทันสมัย สะดวก ปลอดภัย ตอบโจทย์การใช้งานทุกภาคส่วน ลดการใช้เงินสดและกระดาษ และช่วยยกระดับการแข่งขันให้กับประเทศไทย โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเป็น Infrastructure หลักของประเทศอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรม CSR NITMX ‘เพาะ’ ‘รักษ์’ ป่า เป็นการเดินหน้าตามแผนงานความยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนการปลูกและดูแลป่า 10 ไร่  รวม 2,000 ต้น สามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ดูดซับปริมาณ GHG ได้ 18,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า และช่วยสร้างระบบนิเวศที่สมดุลให้แก่ชุมชนในระยะยาว กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทุกภาคส่วน พร้อมทั้งสมาชิกชุมชนบ้านโศกลึก และโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์มาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และเรียนรู้กระบวนการปลูกเชิงคุณภาพ โดยโครงการ Care the Wild มีการดำเนินแผนงานอย่างเป็นรูปธรรมตามขั้นตอน มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับปัญหาด้านต่างๆ มีการปลูกซ่อม ปลูกเสริม ทำให้อัตราการรอดตายของต้นไม้สูงขึ้น ตามเป้าหมายต้นไม้ที่ปลูกต้องรอดและเติบโต 100% พร้อมมีการรายงานผลการเติบโตต่อผู้ร่วมโครงการในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 10 ปี

คุณสำราญ อินธิสาร Head of Customer Services บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด เปิดเผยว่า “ในนามตัวแทนบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางบริษัทฯ ได้ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ป่า คืนความสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรามีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยการให้บริการ e-Payment ที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้น การโอนเงินและชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด และจัดกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อร่วมพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ผ่านโครงการ NITMX CSR 2024: NITMX ‘เพาะ’ ‘รักษ์’ ป่า เราเชื่อมั่นว่า ต้นกล้าที่เราและชุมชนร่วมกันปลูกในวันนี้   จะเจริญงอกงาม  เติมเต็มผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนร่วมกันดูแลรักษาป่าไม้  และสิ่งแวดล้อมในอนาคต ขอขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วนที่สนับสนุนโครงการนี้เพื่อเดินหน้าสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน”

คุณประลอง ดำรงค์ไทย อดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้และอดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิคณะทำงานฯ เผยว่า “ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมสนับสนุนให้เกิดโครงการนี้  ในฐานะคณะทำงาน Care the Wild ของ SET ผมมีความยินดีที่ทุกฝ่ายได้มาร่วมสร้างความยั่งยืนและอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ป่าชุมชมแห่งนี้ โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” เป็นโครงการที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เริ่มมาพร้อมกับพันธมิตร ทั้งสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นการขับเคลื่อนแบบบูรณาการของภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาชน โดยเฉพาะเครื่อข่ายชุมชน ในการทำงานร่วมกันเพื่อส่งผลให้เป้าหมายและความสำเร็จอยู่บนเส้นทางเดียวกับความสมดุลระบบนิเวศ ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะได้สร้างการเรียนรู้และการตระหนักรู้สำหรับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มาร่วมปลูกต้นไม้ในวันนี้เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการปลูกป่าอย่างยั่งยืนต่อไป”

คุณชัยสันต์ วันสีนา ประธานคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านโศกลึก ได้กล่าวว่า “ในฐานะประธานคณะกรรมการป่าชุมชมบ้านโศกลึก มีความปิติยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เห็นทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมดูแลรักษาป่า ทั้งอาสาสมัครจากบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จุดเริ่มต้นในการปลูกป่าในวันนี้เกิดจากความรักธรรมชาติ ความมุ่งมั่นในการดูแลรักษาป่าและสิ่งแวดล้อมของทุกคน ขอให้คำมั่นว่าสิ่งที่เราได้ริเริ่มวันนี้ ในอนาคตจะพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้นไม้จะเจริญเติบโตอย่างงดงาม มีการปลูกซ่อม ปลูกเสริม มีระบบน้ำและแหล่งน้ำที่สมบูรณ์ ตามจุดประสงค์โครงการที่มีการกลับมาติดตามการเติบโตของต้นไม้อย่างต่อเนื่อง”

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567