กพช.เห็นชอบรับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT จาก SPP และ VSPP รายใหม่เป้าหมาย 568 MW

กพช.เห็นชอบรับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT จาก SPP และ VSPP รายใหม่เป้าหมาย 568 MW

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเห็นชอบการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูแปบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก แบบ SPP Hybrid Firm และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก แบบ VSPP Semi-Firm โดยมีเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าทั้งหมด 568 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ การรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP Hybrid Firm จะใช้สำหรับการเปิดรับซื้อเฉพาะโรงไฟฟ้าใหม่ และขายเข้าระบบเป็น SPP ขนาดมากกว่า 10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 50 เมกะวัตต์ โดยสามารถใช้เชื้อเพลิงได้มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ประเภท ไม่กำหนดสัดส่วน และใช้ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ร่วมได้ ต้องเป็นสัญญาประเภท Firm กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เท่านั้น

นอกจากนั้น ยังห้ามใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมาช่วยในการผลิตไฟฟ้า ยกเว้นช่วงการเริ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้า (Start up) มีมิเตอร์ซื้อขายไฟฟ้าจุดเดียวกัน และติดตั้ง Unit Monitoring Meter (UMM) โดยจะมีบทปรับที่เหมาะสมหากไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามสัญญา รวมทั้งต้องมีแผนการจัดหาเชื้อเพลิง และต้องมีแผนการพัฒนาเชื้อเพลิงใหม่เพิ่มเติมในพื้นที่ร่วมด้วย เช่น การปลูกพืชพลังงาน เป็นต้น

พร้อมทั้ง กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในปี 63 โดยให้รับซื้อไฟฟ้าในลักษณะ Competitive Bidding ใช้อัตรา FiT เดียวแข่งกันทุกประเภทเชื้อเพลิง โดยโครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในปี 60 ให้อัตราการรับซื้อ 3.66 บาทต่อหน่วย

ส่วนการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP Semi-Firm จะใช้สำหรับการเปิดรับซื้อเฉพาะโรงไฟฟ้าใหม่ ประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล ก๊าซชีวภาพทั้งน้ำเสียและของเสีย และก๊าซชีวภาพประเภทพืชพลังงาน สามารถใช้ระบบ ESS ร่วมได้ ต้องเป็นสัญญาประเภท Firm จำนวน 6 เดือน โดยจะต้องครอบคลุมเดือนที่คาดว่าจะมีการใช้พลังงานสูงสุด 4 เดือน (มี.ค.-มิ.ย.) และสำหรับ 6 เดือนที่เหลือจะเป็นสัญญา Non-Firm หาใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลช่วยในการผลิตไฟฟ้า ยกเว้นช่วง Start Up โดยโรงไฟฟ้าต้องมีแผนจัดหาเชื้อเพลิง และต้องมีแผนการพัฒนาเชื้อเพลิงใหม่ร่วมด้วย เช่นการปลูกพืชพลังงาน เป็นต้น

กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (SCOD) ภายในปี 62 โดยให้รับซื้อไฟฟ้าในลักษณะ Competitive Bidding ใช้อัตรา FiT แบ่งตามประเภทเชื้อเพลิง โดยชีวมวลในอัตรา 4.24-4.82 บาท/หน่วยตามกำลังผลิตติดตั้ง  ก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียและของเสีย ใช้อัตรา 3.76 บาท/หน่วย และก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน ในอัตรา 5.34 บาท/หน่วย พร้อมมี FiT ส่วนเพิ่มพิเศษ (FiT Premium) 0.30-0.50 บาท/หน่วยสำหรับการขายไฟฟ้าในรูปแบบ Firm ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และสำหรับโครงการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา จะได้รับ FiT Premium เพิ่มอีก 0.50 บาท/หน่วย

กพช.ให้รับซื้อไฟฟ้าโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กแบบ SPP Hybrid Firm ในปริมาณ 300 เมกะวัตต์ก่อน หลังจากนั้นให้เปิดรับซื้อจาก VSPP Semi-Firm 269 เมกะวัตต์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กำหนดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าแบ่งเป็นรายภูมิภาคตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่และนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณาเห็นชอบก่อนออกประกาศรับซื้อไฟฟ้า