EA เจ้าพลังงานหมุนเวียน กำไรปี”59 พุ่งแตะ 3,252 พันลบ.-บอร์ดเคาะจ่ายปันผล 0.15 บ. ปี”60 กำลังการผลิตเพิ่มเป็น 404 MW ดันผลงานโตก้าวกระโดด ออกหุ้นกู้วงเงิน 20,000 ลบ. เตรียมลุยตามแผนต่อเนื่อง

EA เจ้าพลังงานหมุนเวียน กำไรปี”59 พุ่งแตะ 3,252 พันลบ.-บอร์ดเคาะจ่ายปันผล 0.15 บ. ปี”60 กำลังการผลิตเพิ่มเป็น 404 MW ดันผลงานโตก้าวกระโดด ออกหุ้นกู้วงเงิน 20,000 ลบ. เตรียมลุยตามแผนต่อเนื่อง

 

EA แรงได้ใจ ปี”59 โชว์กำไรสุทธิ 3,252 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% จากปีก่อน ตอกย้ำเป็นผู้นำพลังงานหมุนเวียน รับอานิสงส์จากโรงไฟฟ้าพิษณุโลก เทคโนโลยีสุดล้ำ หมุนตามดวงอาทิตย์ พร้อมเตรียม COD โรงไฟฟ้าพลังงานลม 126 เมกะวัตต์ เร็วๆนี้ ดันกำลังการผลิตขยับแตะ 404 เมกะวัตต์ หนุนผลงานปี”60 โตก้าวกระโดด บอร์ดอนุมัติจ่ายเงินปันผลอัตรา 0.15 บาท/หุ้น

 

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) เปิดเผยว่า ปี 2559 ที่ผ่านมา เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของบริษัท ที่ทำสถิติใหม่สูงสุดทั้งด้านรายได้และผลกำไร โดยนับเป็นปีแรกที่บริษัทมีรายได้เกินกว่า 1 หมื่นล้านบาท และมีกำไรสุทธิสูงสุด กล่าวคือ ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 10,439 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,227 ล้านบาท หรือ 13% เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีรายได้รวม 9,212  ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ 3,252 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 565 ล้านบาท หรือ 21% ทำสถิติสูงสุดอีกครั้ง เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิ 2,687 ล้านบาท

“ผลการดำเนินงานในปี 2559 ที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ได้รับอานิสงส์จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.พิษณุโลก ขนาด 90 เมกะวัตต์ ที่ติดตั้งระบบหมุนติดตามดวงอาทิตย์ และอุปกรณ์ซึ่งทันสมัยที่สุด ซึ่งมีการจ่ายไฟเข้าระบบในเชิงพาณิชย์ (COD) ไปตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 โดยบริษัทได้นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ มีทีมงานที่เชี่ยวชาญทำการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้โรงไฟฟ้าแห่งนี้มีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดเมื่อเทียบกับโรงอื่นของบริษัท ทำให้ในปี 2559 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 4 แห่ง สามารถผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้รวมกันทั้งสิ้น 566.51 ล้านหน่วย สูงกว่าปี 2558 ถึง 43% ” นายอมรกล่าว

ส่วนรายได้จากธุรกิจไบโอดีเซลในปี 2559 อยู่ที่ 4,902 ล้านบาท ลดลง 6% เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีรายได้ 5,242  ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากการที่กรมธุรกิจพลังงานได้ประกาศลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตั้งแต่ปลายเดือนก.ค.59 เป็นต้นมาเพื่อรักษาสมดุลของวัตถุดิบในตลาด ส่งผลต่อปริมาณการขายและราคาขายของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนดังนี้

ช่วงระยะเวลาที่มีผล

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

กำหนดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว

1 มกราคม 2559- 24 ก.ค. 2559

7%

25 ก.ค. 2559 – 24 ส.ค. 2559

5%

25 ส.ค. 2559 – 24 พ.ย. 2559

3%

24 พ.ย. 2559 – 31 ธ.ค. 2559

5%

 

 “แนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2560 คาดว่ากำไรจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟ้า เนื่องจากในปีนี้จะเป็นปีแรกที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิตรวม 278 เมกะวัตต์ ของ EA ผลิตไฟฟ้าได้เต็มตลอดทั้งปี อีกทั้งจะเริ่มรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่จังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราชกำลังการผลิต 126 เมกะวัตต์ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียม COD เร็วๆ นี้ ทำให้กำลังการผลิตโรงไฟฟ้าจะเพิ่มเป็น 404 เมกะวัตต์ ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม "โครงการหนุมาน" จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกำลังการผลิต 260 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อดำเนินโครงการต่อไปภายหลังจากมีความชัดเจนเกี่ยวกับพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าแล้ว”นายอมรกล่าวในที่สุด

สำหรับการขยายธุรกิจไปยังอุปกรณ์จัดเก็บพลังงาน (Energy Storage) หรือที่เรียกว่า  แบตเตอรี่นั้น บริษัทได้ทำการลงทุนในบริษัท Amita Technologies Inc ประเทศไต้หวัน ในสัดส่วน 32.50% เรียบร้อยแล้ว ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จะสามารถนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งโรงไฟฟ้า ยานพาหนะ โรงงาน อาคาร บ้านเรือน เป็นต้น ปัจจุบันอยู่ในขั้นการเตรียมการเพื่อพัฒนาธุรกิจและขยายการลงทุนร่วมกัน ซึ่งจะได้เปิดเผยรายละเอียดในทราบต่อไป

พร้อมนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 60 เห็นควรให้ออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินและรองรับการเติบโตตามแผนงานของบริษัทและบริษัทในเครือ และเห็นควรจ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งจะได้นำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป