กระทรวงพาณิชย์ เผยตัวเลขการส่งออกสินค้าไทย เดือน ก.พ. 2562

 กระทรวงพาณิชย์ เผยตัวเลขการส่งออกสินค้าไทย เดือน ก.พ. 2562 มีมูลค่า 21,553.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 5.91% กลับมาเป็นบวกหลังจากส่งออก ม.ค.ติดลบ ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 17,519.2 ลดลง 10.03% ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้า ก.พ. 4,034.4 ล้านดอลลาร์