ดีบีเอสตั้งเป้าเติบโตธุรกิจบริหารความมั่งคั่งเท่าตัวภายในปี 2566

ดีบีเอสตั้งเป้าเติบโตธุรกิจบริหารความมั่งคั่งเท่าตัวภายในปี 2566

สำนักงาน Stock Focus – ดีบีเอสไพรเวทแบงก์และบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศการร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อเป็นเจ้าแรกในตลาดที่ให้บริการบริหารความมั่งคั่งครอบคลุมการลงทุนทั้งในไทยและต่างประเทศ มุ่งเพิ่มสินทรัพย์ภายใต้การบริหารและจำนวนผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ในประเทศไทยเท่าตัวภายในปี 2566

ธนาคารดีบีเอสประกาศการเป็นพันธมิตรระหว่างดีบีเอสไพรเวทแบงก์และบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยเป้าหมายเพิ่มสินทรัพย์ของธุรกิจบริหารความมั่งคั่งในประเทศไทยจาก 4 พันล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (88,800 ล้านบาท) เป็น 8 พันล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (177,000 ล้านบาท) ภายในปี 2566 โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่ (high-net-worth individuals) ในประเทศไทยที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้น และกำลังมองหาช่องทางในการกระจายการลงทุนและเข้าถึงโอกาสการลงทุนในตลาดต่างประเทศ การร่วมเป็นพันธมิตรนี้จะมอบการเข้าถึงบริการบริหารสินทรัพย์จากการลงทุนทั้งตลาดในไทยและต่างประเทศที่ครอบคลุมและไร้รอยต่อให้ลูกค้าไทย ซึ่งนับเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่พร้อมให้บริการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อตอบความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ธนาคารดีบีเอสยังตั้งเป้าที่จะเพิ่มจำนวนผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ในประเทศไทยเป็นเท่าตัวภายในปี 2565

ประเทศไทยมีประชากรที่มีความมั่งคั่งที่มากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีฐานผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยจำนวนกว่า 122,000 รายในปี 2561 ซึ่งใกล้เคียงกับประเทศสิงคโปร์ สินทรัพย์ของผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศไทยเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 12.7 ต่อปี ช่วงระหว่างปี 2553

ถึงปี 2560 สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของผู้ลงทุนเหล่านี้อยู่ในรูปของธุรกิจครอบครัว ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยและมีมูลค่าร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศ และบริษัทเหล่านี้มีจำนวนกว่าหนึ่งในสามของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากการร่วมเป็นพันธมิตรนี้ธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันภายในธนาคารดีบีเอสภายใต้คอนเซปต์ “One Bank” ซึ่งเหมาะกับบริการด้านนี้อย่างยิ่ง โดยตอบความต้องการของลูกค้าการบริหารความมั่งคั่ง ลูกค้ารายย่อย วาณิชธนกิจและลูกค้าบรรษัทอย่างทั่วถึง

การร่วมเป็นพันธมิตรนี้นำจุดแข็งที่สุดของทั้งสององค์กรคือบริการธุรกรรมหลักทรัพย์ในประเทศที่ครอบคลุมกองทุน หลักทรัพย์ หุ้นกู้อนุพันธ์ และพันธบัตร การให้คำปรึกษาการลงทุนในตลาดไทยที่มีคุณภาพจากบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผนวกกับความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจบริหารสินทรัพย์ในระดับโลก เครือข่ายในภูมิภาคเอเชียที่แข็งแกร่ง ทางเลือกและแพลตฟอร์มในการบริหารสินทรัพย์ในตลาดต่างประเทศที่ครบถ้วนของดีบีเอสไพรเวทแบงก์ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าผ่านทางผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ และด้วยความเข้าใจในพอร์ตโฟลิโอการลงทุนของลูกค้าผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์จะสามารถใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของบุคลากรในทีมของดีบีเอสภายในประเทศ เครื่องมือและระบบ และทางเลือกในการลงทุนที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานโลกเพื่อให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ลูกค้าให้ตรงที่สุดกับความต้องการที่มีความเฉพาะตัว ลูกค้าธุรกิจบริหารความมั่งคั่งของธนาคารดีบีเอสในประเทศไทยจะสามารถเข้าถึงและบริหารสินทรัพย์อย่างครอบคลุมได้อย่างง่ายดายจากจุดบริการเดียว

นายซิม เอส ลิม หัวหน้ากลุ่มงานบุคคลธนกิจและธนบดีธนกิจของธนาคารดีบีเอสกล่าวว่า “การร่วมเป็นพันธมิตรครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในตลาดการบริหารความมั่งคั่งในประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพสูงเห็นได้จาก ความรู้ความเข้าใจขั้นสูงและการเปิดรับความคิดใหม่ๆด้านการลงทุนที่มีมากขึ้นในกลุ่มลูกค้าไทย การออกกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ส่งเสริมการลงทุนในตลาดต่างประเทศ ธนาคารดีบีเอสให้บริการแก่ลูกค้าไทยมานานกว่าสองทศวรรษผ่านบริษัทหลักทรัพย์ วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เราเข้าใจความต้องการและความชอบเฉพาะตัวของลูกค้า ด้วยความเชี่ยวชาญ การเชื่อมโยงภายในภูมิภาคเอเชียที่แข็งแกร่ง ศักยภาพชั้นนำทางด้านดิจิตอล ชื่อเสียงของเราในฐานะธนาคารที่ปลอดภัยที่สุดในเอเชีย และการได้รับการจัดอันดับเป็น ธนาคารที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก เรามุ่งที่จะเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับลูกค้าไทย โดยมอบโอกาสที่ดีที่สุดแบบไร้รอยต่อ และโซลูชั่นด้านการบริการความมั่งคั่งทั้งภายในและนอกประเทศแก่ลูกค้า

คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับการลงทุนในตลาดต่างประเทศ แต่แนวโน้มนี้เริ่มเปลี่ยนไป โดยเมื่อพวกเขามีความมั่งคั่งมากขึ้นความต้องการบริการบริหารความมั่งคั่งที่ครอบคลุมและกลยุทธ์การลงทุนในระดับโลกก็มีมากขึ้นตาม ในปัจจุบันสิ่งที่ลูกค้าผู้ลงทุนรายใหญ่ต้องการคือ "บริการจากจุดเดียว" ที่สามารถให้คำปรึกษาที่น่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์และทางออกสำหรับการลงทุนเพื่อบริหารความมั่งคั่ง รวมถึงการเชื่อมโยงประสบการณ์ในตลาดในและต่างประเทศแบบไร้รอยต่อ ซึ่งนับเป็นช่องว่างที่ดีบีเอสสามารถเติมเต็มให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการร่วมเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ "

ธนาคารดีบีเอสได้ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2541 ในปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ถือใบอนุญาตการดำเนินกิจการหลักทรัพย์เต็มรูปแบบและยืนหยัดเป็นเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทย ในปี 2561 ธนาคารดีบีเอสไพรเวทแบงก์ได้รับรางวัล "ไพรเวทแบงก์ที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิก" โดย Global Finance และ "ไพรเวทแบงก์ที่ดีที่สุดด้านนวัตกรรม" สำหรับการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลโดย The Banker