ASL Afternoon Trade วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย : SET…Bond Yield ปรับตัวขึ้น ค่าเงินบาทอ่อนค่า ติดตามตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่

ASL Afternoon Trade วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย : SET…Bond Yield ปรับตัวขึ้น ค่าเงินบาทอ่อนค่า ติดตามตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่