CHAYO มอบทุนในสังกัดกรมพระธรรมนูญ ให้โอกาสการศึกษาและบรรเทาวิกฤติโควิด-19

CHAYO มอบทุนในสังกัดกรมพระธรรมนูญ ให้โอกาสการศึกษาและบรรเทาวิกฤติโควิด-19

                พล.อ.ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ (กลาง) เจ้ากรมพระธรรมนูญ ให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ รวมทั้งธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า และคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมสร้างโอกาสการเรียนรู้ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการสังกัดกรมพระธรรมนูญ เป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อย รวมทั้ง มอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 รวมในโครงการดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น 99 ทุน หวังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความสุขให้แก่สังคมไทย ณ ห้องประชุมกรมพระธรรมนูญ ชั้น 4 เมื่อเร็ว ๆ นี้