CHEWA ส่งต่อสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม

CHEWA ส่งต่อสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม

คุณบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ  บมจ. ชีวาทัย (CHEWA) นำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม โดยจัดกิจกรรม “ชีวาทัย พัฒนาสังคม เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” สร้างศูนย์การเรียนรู้ พร้อมสนับสนุนบุคลากรภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ รวมถึงพัฒนาการกีฬา การฝึกอาชีพ และดนตรีแบบเต็มรูปแบบ ให้แก่โรงเรียนบ้านป่าเลา จังหวัดลำพูน เพื่อตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมและความยั่งยืนของชีวาทัย อันถือเป็นการปลูกฝั่งให้พนักงานของบริษัทฯ เห็นความสำคัญของการให้คืนกลับสู่สังคม