Contact us

บริษัท เอสอาร์พี มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
SRP MEDIAS CORPORATION CO.,LTD
เลขทะเบียนการค้า : 3031166585
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105546091681

บริษัท เอสอาร์พี มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
48/21 หมู่บ้านพรีเมี่ยมเพลส ซ.สุคนธสวัสดิ์ 38
ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทร / แฟกซ์ 02-578-1159

E-mail : stockfocusnews@gmail.com