D ออกบูธโชว์สินค้าจาก DVT ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 108

D ออกบูธโชว์สินค้าจาก DVT ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 108

สำนักข่าว Stock Focus - ทพ.พรศักดิ์ ตันตาปกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เดนทัล คอร์ปอเรชั่น (D) นำทีมขนสินค้าทันตกรรมหลากหลายแบรนด์คุณภาพดี จากบริษัท เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (DVT) (บริษัทย่อย) ซึ่งให้บริการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางด้านทันตกรรม ร่วมออกบูธภายในงาน “ประชุมวิชาการครั้งที่ 108 (1/2562)” จัดโดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้รับความสนใจอย่างคึกคัก ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์