“ DOD ” ต้อนรับนักวิเคราะห์ – กลุ่มนักลงทุน บล.หยวนต้า

“ DOD ” ต้อนรับนักวิเคราะห์ - กลุ่มนักลงทุน บล.หยวนต้า

นางสาวศุภมาส   อิศรภักดี ( ที่ 4 จากซ้าย ) ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ   บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD ผู้นำด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplement Product) มีส่วนประกอบหลักมาจากสารสกัดจากธรรมชาติ โดยให้บริการครบวงจร แบบ One Stop Service ให้การต้อนรับ นักวิเคราะห์ และ นักลงทุน    จากบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด   ในการเข้ารับฟังข้อมูลการบรรยายแนวโน้มและทิศทางธุรกิจ  รวมถึงเยี่ยมชมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ ห้องปฏิบัติการ ณ  บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค เมื่อเร็วๆ นี้