DRT รับรางวัล ESG100

DRT รับรางวัล ESG100

นายสาธิต สุดบรรทัด (ที่จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company เนื่องในโอกาสที่ DRT ได้รับคัดเลือกให้เป็น ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (กลาง) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้มอบ ณ อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น40