EKH ตีปีก! รับอานิสงส์เปิดประเทศ หนุนดีมานด์ลูกค้าจีนใช้บริการ IVF คึกคัก

EKH ตีปีก! รับอานิสงส์เปิดประเทศ หนุนดีมานด์ลูกค้าจีนใช้บริการ IVF คึกคัก

บมจ.เอกชัยการแพทย์ หรือ EKH ส่งสัญญาณบวกรับประกาศเปิดประเทศดึงนักท่องเที่ยว 1 ในนั้นคือ ประเทศจีน ทำให้มั่นใจหนุนลูกค้าจีนกลับมาใช้บริการศูนย์ผู้มีบุตรยาก (IVF)  คึกคัก  "นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร" เชื่อเป็นปัจจัยหนุนดีมานด์ลูกค้าจีนเข้าใช้บริการ IVF สร้างรายได้เพิ่มต่อเนื่อง เผย 9 เดือนที่ผ่านมาภาพรวมธุรกิจยังเติบโตโดดเด่น มั่นใจรายได้ทั้งปีเติบโตตามเป้าไม่ต่ำกว่า 40%

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH) ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว . โดยนักท่องเที่ยวจากประเทศความเสี่ยงต่ำอย่างน้อย 10 ประเทศ 1 ในนั้น คือ ประเทศจีนจะสามารถเดินทางเข้าไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้  ซึ่งประเด็นดังกล่าวมองว่าส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากจะได้รับประโยชน์จากลูกค้าชาวจีนที่จะกลับมาใช้บริการศูนย์ผู้มีบุตรยาก (IVF) อย่างต่อเนื่อง โดยจะทำให้จำนวนลูกค้า IVF เพิ่มขึ้น   ซึ่งช่วยสนับสนุนให้การเติบโตรายได้และกำไรปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

“การที่ประเทศไทยเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ และสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย  ถือว่าเป็นผลดีกับ EKH เนื่องจากเชื่อวา ลูกค้าชาวจีนน่าจะกลับมาใช้บริการศูนย์ IVF อย่างคึกคัก  ซึ่งคาดว่าจะสามารถเดินทางเข้ามาประเทศไทยได้ในช่วงไตรมาส 4/2564  จึงเป็นสัญญาณบวกต่อภาพรวมธุรกิจในช่วงปลายปีของ EKH ที่จะเติบโตอย่างโดดเด่น” นายแพทย์อำนาจ กล่าว

สำหรับภาพรวมธุรกิจของ EKH ในช่วง 9 เดือน ที่ผ่านมามีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างโดดเด่น จากรายได้จากการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมถึงมีผู้เข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ  ขณะที่ธุรกิจการรักษาพยาบาลทั่วไปในโรงพยาบาล อาทิ ศูนย์ฉุกเฉิน,ศูนย์กุมารเวช,ศูนย์สูติ-นรีเวช ยังมีผู้เข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง ทำให้คาดว่าจะผลักดันรายได้ปี 2564 เติบโตไม่ต่ำกว่า 40% เทียบปีที่ผ่านมา 

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเล็งเห็นความสำคัญของการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน   โดยในอนาคตมีแผนที่จะขยายส่วนงานด้านสุขภาพต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าใช้บริการของประชาชน และเพื่อสร้างฐานธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งมากขึ้น ที่สำคัญช่วยต่อยอดรายได้ให้มีความมั่นคงต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องจับตามองการเปิดประเทศอย่างใกล้ชิดว่าจะสามารถดำเนินการตามแผนได้หรือไม่ และยังคงต้องติดตามยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลังจากการเปิดประเทศอีกด้วย