EKH มอบยาและเวชภัณฑ์

EKH มอบยาและเวชภัณฑ์

นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการ และนายสุทธิพงศ์  ตั้งสัจจะพจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการ  เป็นตัวแทน ผู้บริหาร  และพนักงาน บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH) มอบยาและเวชภัณฑ์ให้กับชาวบ้าน หมู่บ้านแม่ยางมิ้น ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตและสังคมชุมชนอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ  เมื่อเร็วๆนี้