EPCO ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการ Solar farm จังหวัดฟูเยี้ยน ประเทศเวียดนาม

EPCO ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการ Solar farm จังหวัดฟูเยี้ยน ประเทศเวียดนาม

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก (EPCO) ร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ Solar Farm จำนวน 2 โครงการ กำลังผลิตติดตั้ง 99.21 MW ที่จังหวัดฟูเยี้ยน (Phu Yen) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   มูลค่าลงทุน 2,834.27 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้ร่วมมอบทุนการศึกษา เพื่อกองทุนส่งเสริม และสนับสนุนนักเรียนที่ยากจนในพื้นที่ 2 ตำบล ๆ ละ 60 ล้านดอง รวม 120 ล้านดอง  สำหรับโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างทันที และคาดว่าจะ COD ภายในวันที่30 มิ.ย.62 นี้