GUNKUL ธุรกิจครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง

GUNKUL ธุรกิจครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง

คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ถ่ายภาพร่วมกับ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) และดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ เนื่องในโอกาสนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ ประจำไตรมาส2/2561    ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน ในงาน Opportunity Day โดยบริษัทฯ ประเมินทิศทางธุรกิจครึ่งปีหลังจะเติบโตต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก เนื่องจากมีงานประมูลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และทยอยรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าที่ COD ตั้งแต่ต้นปี