INSET เคาะราคาขายหุ้นไอพีโอ 2.69 บาท/หุ้น

INSET เคาะราคาขายหุ้นไอพีโอ 2.69 บาท/หุ้น

สำนักงาน Stock Focus – คุณศักดิ์บวร พุกกะณะสุต (คนที่4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET และ คุณเล็ก สิขรวิทย (คนที่4 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วย คุณยอดฤดี สันตติกุล (คนที่3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายในการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือไอพีโอของ INSET เคาะราคาขาย 2.69 บาท/หุ้น โดยมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 5 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 25 กันยายน 2562