JCK พร้อมแล้ว สำหรับอานิสงส์ผังเมือง EEC – สงครามการค้า ผู้ประกอบการแห่ย้ายฐานการผลิตมาไทย นิคม TFD คาด ปีนี้กวาดยอดขายที่ดิน 150 – 200 ไร่

สำนักงาน Stock Focus –