เจ.เอส.พี. อสังหาฯรายใหญ่ย่านฝั่งธนฯ ทำบุญใหญ่ต้อนรับปีหมูทอง 2562

เจ.เอส.พี. อสังหาฯรายใหญ่ย่านฝั่งธนฯ ทำบุญใหญ่ต้อนรับปีหมูทอง 2562

นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีทำบุญใหญ่ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 ร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน โดยได้รับเมตตาจากพระเถรานุเถระสายพระป่าจากจังหวัดต่างๆ จำนวน 14 รูป ได้แก่ พระเทพมงคลญาณ วิ. หลวงปู่สนธิ์ ฯ วัดพุทธบูชา กทม., พระราชปัญญาวิสารัท หลวงปู่เหลือง ฯ วัดกระดึงทอง บุรีรัมย์, พระราชวรคุณ หลวงปู่สมศักดิ์ฯ วัดบูรพาราม สุรินทร์) มาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 2 โดยภายหลังพิธีสงฆ์ นายลิขิตได้ประชุม Town Hall Meeting เน้นย้ำวิสัยทัศน์ในการเดินหน้าธุรกิจเต็มกำลัง พร้อมกับเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้บริหารและพนักงาน