NER ต้อนรับกลุ่มนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ

“NER ต้อนรับกลุ่มนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ"

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติแปรรูป พร้อมด้วยนางสาวณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน  ให้การต้อนรับคณะกลุ่มนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ NER พร้อมฟังข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปี 2562 ณ โรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อเร็วๆนี้