NOK แจงยังไม่ได้รับข้อมูลกรณี AAV จะเข้าซื้อหุ้นจาก ผถห.ใหญ่

NOK แจงยังไม่ได้รับข้อมูลกรณี AAV จะเข้าซื้อหุ้นจาก ผถห.ใหญ่

นายประเวช องอาจสิทธิกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สายการบินนกแอร์  (NOK) ชี้แจงว่า ตามที่มีข่าวเกี่ยวกับ บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) จะเข้าซื้อหุ้นบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้รับข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการเข้าลงทุนดังกล่าวตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด